Menu

Permanente Educatie Predikanten

PEP in de NGK

Het ambt van predikant is veelzijdig. De verwachtingen die de gemeente van je heeft hoog. En natuurlijk heb je ook je eigen verwachtingen en de uitdagingen die daarbij horen. Het is meer dan logisch dat je jezelf blijft ontwikkelen. En je kunt daarvoor op allerlei plaatsen terecht zoals

  • PEP programma van de TU Kampen
  • Postacademisch Onderwijs van de PTHU
  • het Evangelisch Werkverband
  • het centrum voor religieuze communicatie Luce (verbonden aan Universiteit van Tilburg)
  • het post-academisch onderwijs aan de CHE

Uiteraard zijn er ook tal van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling die niet direct verbonden zijn aan theologische opleidingen of christelijke organisaties. Misschien is het zelfs wel heel verfrissend om iets buiten het domein van kerk en theologie te gaan doen.

Heeft Predikanten Steunpunt dan helemaal geen aanbod?

Wij richten ons op (inter) persoonlijke aspecten van het predikantschap. We willen daarin vooral aanvulling zijn op de andere aanbieders. En waar mogelijk werken we met andere samen.

Predikanten

Permanente Educatie voor predikanten (PEP) is gericht op het ontwikkelen en versterken van de competenties die de predikant. Bij de invoering van de PEP (LV Houten 2010) is besloten dat de predikanten jaarlijks minimaal 40 uur besteden aan PEP.

De Landelijke Vergadering heeft bij de invoering van PEP o.a. gezegd dat kerkenraden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zij dienen haar predikant financieel en praktisch in staat te stellen om aan PEP mee te doen. Dat is immers ook het belang van de plaatselijke gemeente.

Predikanten Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Predikanten Steunpunt